می دیلکه گب

بعز سلام خایم ایپچه می درد دیلا بینیویسم
مره جقلان بامویید، نظر بدایید بوگوفتید کی اَ یارانه هانه طرحه واستی ایتا چی وانیویس.
می تک و پهلویم به گب آموندن دره که هوی  عمجان پسرزا ایچی وانیویس هتو لیلیگی دارا مانستن دئنکف تی زواله خوابه میان و تی دوماخ خولی امره بازی نواکودن.
هی گم، هی جقلان گیدی، هی مره به گب خایید باورید
باز بازین می مرا ایسام دودوتا چارتا کونم اَ گب جه شیون مره به خاطر آیه کی
ره میرزا غشم شم سیاست ایشپتکایه
بازین مره گم کی خایی به گب بایی بوگو ولی او سورخه خطکه دینی اونه جه اوشون تر نوا شون.
ولی چی شا کودن نشا نیشتن گب نزن کی
هیچیم نیگی بازین گیدی اَ ری گمج دانا مانه و سرد پلا گمج انه جه بیشتر عَقَل معاش دره
انه سر اجور چیزان بودورون نشه
آدمه ره روسوایی مانه
ولی بلامیسران، شیمی گوله ریش قوربان،‌شیمی سورخه جوله قوربان
آخر آدم ای نفره جه کی نه .... استغفرالله
آیه گه کی اتو کودن ایشتبایه
اوتو بوکون
اتو نوکون
گیدی فارسانه امی سر فوکوفتندریدی
کو فارسا گیدی
آخر شیمی قوربان بشم
صحبت از پژمردن یک برگ نیست،‌وای جنگل را بیابان می کنند
آخر شیمی جانه ره من بمرد نیگید اَ ری هپرا گه کترا سر گب زنه
آدمی کی خو همه چیه بوفروخته دره،‌قوم و نژاد و مملکت ایشناسه کی تو گی اوشان فارسیدی امی سر فوکوتندریدی
شیمی جانه قوربان براران خاخوران بازین نیگید نوگوفتمه مره به گب ناورید
می دیل جه غورصه پوره

/ 13 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محسن پوراسماعیل

طرح آزمایشی هدفمند کردن یارانه ها در گیلان خاهش کونوم ان بحث درونی شرکت بوکونید و شمی نظرات بگید امان فقط تانیم امی مشکله حله کونویم مابقی زاکانم خبر بدید لطفا تی پا به راهم

الف

ممنون همشهری

شاهین

باآرزوی بیرون کردن سلطه گران ترک و قارس از گیلان ! با آرزوی ظهور موتایی دیگر !

شاهین

من همه اقوام را بیش از تو دوست دارم! من تنها با سلطه وسلطه گری مخالفم! من طرفدار حق تعیین سرنوشت برای همه اقوام هستم! من طرفدار اتحاد "داوطلبانه" اقوام هستم! من طرفدار حاکمیت گیلانیان بر گیلان در عین اتحاد با دیگر اقوام هستم ! مسلما با پایان عمر "زور سالاری" اینچنین خواهد شد !

شاهین

می گبان هامه تا حیساب داره !

گیله طنز

سلام- گوله برار ته وبلاگ خایلی بحاله . گیله طنز ه ایتا سر بزنید شادم شمه ره خوش بامو .[گل][خداحافظ]

گیله طنز

سلام گول برار - ته بلامه سر . منم با ایجازه شمه ره لینک بکودم . ته بلا مه سر [گل][خنده][خداحافظ]

سمانه

و در مورد چهارشنبه خاتون سوال دارم میتونین کمکم کنین